Disclaimer

 

Van Kleef Optiek respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Van Kleef Optiek verwerkt de persoonsgegevens die zij via deze website van u ontvangt met inachtneming van uw privacy.. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op het contact- en aanvraagformulier. U kunt via deze website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres verstrekken. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de website aan Van Kleef Optiek verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Uw persoonsgegevens worden door Van Kleef Optiek gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Van Kleef Optiek, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt van Kleef Optiek uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

Alle op deze website opgenomen informatie is door Van Kleef Optiek met de grootste zorg bereid. Zonder toestemming mag er geen content worden gekopieerd en voor eigen - commerciele - doeleinden worden ingezet. Aan deze site en de opgenomen content kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Informatie-, druk- en zetfouten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Indien u onjuistheden ontdekt stellen wij het op prijs indien u ons daarvan op de hoogte wil stellen via het contactformulier. 

© Van Kleef Optiek Nootdorp 2014

Oogadvies, brillen en contactlenzen.